GSP SPECIAL  »  PUBLICITATE  »  ADVERTORIAL

10 informații care nu trebuie să lipsească din fișa postului

Articol de GSP - Publicat marti, 02 februarie 2021 18:01 / Actualizat joi, 04 februarie 2021 18:06

Fișa postului reprezintă principalul document ce definește sarcinile care caracterizează munca unui angajat. Aceasta se anexează la contractul individual de muncă, este adaptată pentru fiecare salariat în parte și nu poate fi modificată ulterior decât cu acordul persoanei în cauză. Chiar dacă nu se înregistrează în Registrul Electronic de Evidență al Salariaților, un exemplar al fișei postului este păstrat de angajator deoarece poate fi solicitat în cazul unui control de la ITM, iar o copie ajunge la angajat, care trebuie să știe exact ce atribuții are de îndeplinit în cadrul firmei. Documentul este întocmit de departamentul de resurse umane și trebuie să conțină detaliile referitoare la condițiile în care salariatul își desfășoară activitatea. Iată ce informații nu trebuie să lipsească din fișa postului:

1. Denumirea oficială a postului

Potrivit articolului 17 din Codul Muncii, în fișa postului trebuie să se menționeze denumirea oficială a postului, care trebuie să corespundă ocupației care se regăsește în Clasificarea Ocupațiilor din Români (COR). În cadrul nomenclatorului COR fiecare ocupație beneficiază de un cod ce trebuie trecut în document și care trebuie să corespundă cu denumirea oficială a funcției angajatului.

2. Poziția angajatului în organigramă

În fișa postului se va menționa relația cu alte posturi pe linie ascendentă, descendentă și la același nivel. Angajatorul trebuie să precizeze în ce departament va lucra angajatul, cine este supervizorul acestuia sau, după caz, subalternul său.

3. Cerințele necesare ocupării postului

Documentul este utilizat în domeniul resurselor umane pentru enumerarea funcțiilor și responsabilităților unui anumit loc de muncă. Prin urmare, informațiile care nu trebuie să lipsească din fișa postului sunt cerințele specifice acestuia, respectiv competențele și cunoștințele necesare, nivelul educațional și pregătirea sau nivelul de experiență în domenii specifice. Este dreptul angajatorului să definească ce calități profesionale trebuie să dețină un potențial angajat pentru a fi potrivit postului respectiv.

4. Responsabilitățile angajatului

În cadrul documentului sunt definite atribuțiile și responsabilitățile postului. Acestea nu sunt impuse prin lege, ci stabilite de companie în funcție de nevoile sale. Responsabilitățile pot fi create la nivel de unitate, iar directorul departamentului poate preciza unele atribuții suplimentare.

5. Locul de muncă

Orice angajat trebuie să știe dacă activitatea sa se va desfășura la sediul companiei sau într-un punct de lucru al firmei. Dacă nu este vorba de un loc de muncă fix și există posibilitatea ca salariatul să muncească în diferite locații acest lucru trebuie menționat în fișa postului.

6. Programul de lucru

Durata normală a muncă, exprimată în ore/zi și ore/săptămână trebuie precizată în fișa postului. De asemenea, este important să se menționeze și numărul de zile de concediu la care are dreptul angajatul și dacă jobul presupune deplasări sau nu în țară ori în străinătate.

7. Puterea de decizie în cadrul companiei

În situația în care postul ocupat presupune asumarea unor decizii în ceea ce privește compania, o astfel de informație trebuie trecută în mod obligatoriu în fișa postului.

8. Indicatorii de performanță

Prin intermediul acestui document, angajatorul are posibilitatea de a evalua activitatea pe care salariatul o are în cadrul companiei. În acest sens, în fișa postului trebuie să fie detaliate în mod clar și criteriile pe baza căruia va fi efectuată evaluarea.

9. Riscurile specifice postului

În funcție de natura activității ce urmează a fi desfășurată, pot exista riscuri privind securitatea și sănătatea în muncă sau alte pericole ce pot influența siguranța și integritatea angajatului. Orice condiții speciale de lucru trebuie definite în fișa postului.

10. Data întocmirii și semnăturile

Fișa postului trebuie să aibă aceeași dată cu cea a încheierii contractului individual de muncă și să fie semnată atât de angajat cât și de angajator.

În plus față de aceste date obligatorii, fișa postului mai poate include și alte informații precum rolul postului ocupat, date despre disciplina muncii sau detalii ce țin de echipamentul care îi este necesar salariatului pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții.

Playtech: Coşmarul prin care trece Corina Dănilă, după ce banca i-a luat casa. Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine


Comentarii (0)

Articolul nu are încă nici un comentariu. Fii primul care comentează!

Comentează