Regulament „Cistiga cu GSP şi EUROSPORT”

Articol de GSP - Publicat marti, 03 iunie 2014 00:00 / Actualizat marti, 03 iunie 2014 16:29

Organizatorul concursului este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor si site-ul www.gsp.ro, cu sediul social în municipiul Bucuresti, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscala RO 7447520. ORGANIZATORUL va derula concursurile pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participanţii.

1. Durata concursului

Concursul se desfasoară în perioada 3-8 iunie 2014.


2. Cum se participă

2.1  Acceseaza www.gsp.ro in perioada 3-8 iunie 2014 şi răspunde corect la intrebarea concursului.

2.2  Completeaza corect datele personale impreuna cu raspunsul corect, apoi apasa butonul inscrie-te.      

 

3. Cum se acordă premiile


Extragerea celor 6 cistigatori. Extragerea cistigatorilor se va face zilnic (se va acorda un premiu pe zi) dintre toti concurentii inregistrati in concurs care au completat corect datele personale si au raspuns corect la intrebarea postata pe www.gsp.ro. Extragerea se va face folosind functia random din excel. 

Câstigatorii vor fi anuntati zilnic pe www.gsp.ro.

4. Premii
6 x premii compuse din tricou Roland Garros + pix + breloc

 

5. Intrarea in posesia premiului

-       Pentru cistigatorii din Bucuresti acestia vor putea ridica premiul de la sediul organizatorului.

-       Pentru cistigatorii din provincie premiul va fi trimis prin posta sau curier.

Premiile concursului se vor acorda exclusiv pe baza unui act de identitate (original/copie). 

Intrarea in posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida premiul.
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.

6. Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine

Organizatorul garanteaza drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin inregistrarea notificarii avind ca scop reclama, marketing si publicitate in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-cistigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul cistigatorilor de a furniza datele personale si talonul cistigator pentru validarea si acordarea cistigurilor determina neacordarea cistigurilor.

Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia societatilor implicate in derularea loteriei publicitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date  - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv, cel putin o data pe an, de a obtine de la organizator confirmarea daca datele sint prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.

Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.

Dreptul de opozitie - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,  credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justitiei - Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

 

7. Impozitul pe venitul obtinut

Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din cistig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul cistigurilor in bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a cistigului, se retine cistigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind cistigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Cistigatorii premiilor in bunuri sau excursii sint beneficiarii cistigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Nu se va plati echivalentul in bani pentru cistigurile in bunuri si nici nu se vor achizitiona alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.

 

8. Dreptul de participare

La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania. Prin participarea la concurs participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Angajatii S.C. Convergent Media SRL si rudele de gradul I ale acestora, precum şi terţele firme implicate in derularea concursului nu au dreptul sa participe la acest concurs.

In cazul in care cistigatorul nu detine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a implinit virsta de 14 ani), acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului, dar numai cu acordul scris si pe baza datelor de identitate ale parintilor sau ale tutorelui legal.

 

9. Forta majora

Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

 

10. Alte prevederi

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.gsp.ro.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de Organizator vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pina la sfirsitul concursului. 

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

Playtech: Ce a făcut fiul lui Petrică Cercel la cimitir. Momente tulburătoare înainte de înmormântare


Comentarii (0)

Articolul nu are încă nici un comentariu. Fii primul care comentează!

Comentează