Regulament concurs ”Ghicește steagul din spatele televizorului și poţi câștiga un super TV Philips Ambilight!”

 • Intră zilnic în pagina de concurs: https://www.gsp.ro/concurs/ghiceste-steagul-philips-ambilight
 • Ghicește cărei țări de la Mondial îi aparține steagul din spatele televizorului Philips Ambilight
 • Completează datele la care te putem contacta după tragerile la sorți, în caz de câștig
 • Poți participa câte o dată în fiecare zi. Fiecare participare înseamnă o șansă nouă de câștig
 • Vor fi 4 premii (3 intermediare si unul final), constând în televizoare de top: Philips Ambilight
 • Trei premii intermediare: câte un televizor Philips Ambilight pentru fiecare etapă de concurs: 6-10 iunie, 11-17 iunie, 18-24 iunie
 • Un premiu final: toți cei care au participat la măcar una dintre etapele intermediare vor intra în tragerea la sorți finală, pentru încă un super televizor Philips Ambilight

 Regulament complet

Organizatorul concursului este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează site-ul www.gsp.ro, cu sediul social în municipiul Bucuresti, strada Dacia nr. 30, clădirea Mecano  Import-Export, etaj 1, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscala RO 7447520.

ORGANIZATORUL, în colaborare cu SC DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 21, Corp A, Etaj 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub numărul J40/905/2009, cod de identificare fiscală RO25002937, va derula concursul pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participanţii.

 

1. Durata concursului

Concursul se desfasoara in perioada 06 iunie - 24 iunie 2018.

 

2. Cum se participă

2.1  Acceseaza https://www.gsp.ro/concurs/ghiceste-steagul-philips-ambilight  in perioada 06 iunie - 24 iunie 2018 și ghicește țara al cărei steag e sugerat pe pagina de concurs

2.2  Completeaza corect datele apoi apasa butonul "Înscrie-te".

2.3 In fiecare zi pe pagina concursului va fi expus un alt steag, concurentii putand sa se inscrie in fiecare zi, o singura data pe zi, dupa ghicirea unei noi tari. Fiecare înscriere constituie o șansă suplimentară la tragerea la sorți.

 

3. Premii

Premiile concursului sunt 4 Televizoare Philips 55PUS7303 în valoare de 4.000 lei / bucata.

 

Cum se acorda premiile

Extragerea castigatorilor se va face în patru etape, după cum urmează

 • Premiul pentru saptamana 1, constand intr-un televizor Philips 55PUS7303, va fi acordat luni, 11 iunie 2018, prin tragere la sorți. La tragerea la sorți vor participa toti concurentii care s-au înscris cel puțin o dată la concurs în perioada 06 – 10 iunie.
 • Premiul pentru saptamana 2, constand intr-un televizor Philips 55PUS7303, va fi acordat luni, 18 iunie 2018,prin tragere la sorți. La tragerea la sorți vor participa toti concurentii care s-au înscris cel puțin o dată la concurs în perioada 11 – 17 iunie.
 • Premiul pentru saptamana 3, constand intr-un televizor Philips 55PUS7303, va fi acordat luni, 25 iunie 2018, prin tragere la sorți. La tragerea la sorți vor participa toti concurentii care s-au înscris cel puțin o dată la concurs în perioada 18 – 24 iunie.
 • Premiul final, constand intr-un televizor Philips 55PUS7303, va fi acordat luni, 25 iunie 2018, prin tragere la sorți. La tragerea la sorți vor participa toți concurenții care s-au înscris cel puțin o dată la concurs, pe toată perioada de desfășurare a acestuia 06 iunie - 24 iunie 2018

Lista celor 4 castigatori va fi publicata pe pagina concursului în zilele de extragere. Extragerea se va face folosind funcția "random", din Excel.

 

4. Intrarea in posesia premiului

Câștigătorii premiilor vor fi contactați de partenerul organizatorului, SC DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL, pentru a stabili modalitatea prin care vor intra în posesia lor.

Toate costurile privind înmânarea premiilor și impozitul datorat pentru acestea cad în sarcina partenerului organizatorului.

Premiile concursului se vor acorda exclusiv pe baza unui act de identitate (original/copie).

Intrarea in posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida premiul.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.

Partenerul organizatorului, SC DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL, se asigură ca premiile să fie acordate în termen de 45 de zile de la anunțarea câștigătorilor.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu trimite datele de livrare, în termen de 30 de zile, acesta va pierde premiul fara varianta unei alte compensatii.         

 

5. Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine

Organizatorul garanteaza drepturile utilizatorilor conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, si se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care furnizate prin participarea la concurs in acord cu prevederile Regulamentului GDPR. 

Prin participarea la concurs castigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-castigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul castigatorilor de a furniza datele personale si talonul castigator pentru validarea si acordarea castigurilor determina neacordarea castigurilor.

Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia comuncarii datelor castigatorilor catre societatea partenera pentru acordarea premiilor.

Conform legislației, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: strada Dacia nr. 30, clădirea Mecano Import-Export, etaj 1, sector 1, Bucuresti, sau la email la adresa privacy@gsp.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date  - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv de a obtine de la organizator confirmarea daca datele sunt prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.

Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.

Dreptul de opozitie- Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale- Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

 

6. Impozitul pe venitul obtinut

Partenerul organizatorului, SC DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL,  isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a castigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.

 

7. Dreptul de participare

La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, care a împlinit 18 ani. Prin participarea la concurs participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Angajatii S.C. Convergent Media SRL, ai  SC DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL si rudele de gradul I ale acestora nu au dreptul sa participe la acest concurs.

 

8. Forta majora

Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

 

9. Alte prevederi

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.gsp.ro.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.gsp.rosi este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de Organizator vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, strada Dacia nr. 30, clădirea Mecano Import-Export, etaj 1, sector 1, Bucuresti, pina la sfârsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21 sau 021.406.65.07.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.