Regulament Superlativele GSP 2019

 

I. Organizatorul concursului

 

Organizatorul este Ringier Sportal S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4372/29.03.2018, cod fiscal RO 39114787, (denumită în continuare “Organizator” sau “Ringier Sportal”).

 

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat în ziua desfășurării campaniei pe site-ul www.gsp.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului Ringier Sportal, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, notificat și autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul www.gsp.ro și/sau pe pagina de facebook a publicației gsp.ro.

 

II. Locul si durata concursului

 

Concursul se desfasoara in perioada 2 decembrie - 13 decembrie 2019, pe site-ul www.gsp.ro.

 

 

III. Cum se participa

 

Intra pe www.gsp.ro in perioada 2 decembrie - 13 decembrie 2019 si acceseaza zona dedicata concursului “Voteaza superlativele anului 2019”. Alege superlativele pentru fiecare dintre cele 4 sectiuni de vot:

 

Cel mai bun fotbalistul roman

Cel mai bun antrenor roman

Cel mai bun fotbalist strain din Liga 1

Cel mai bun sportiv roman

 

Completeaza formularul de concurs cu datele personale: nume, prenume, adesa de e-mail, telefon, bifeaza casuta de confirmare a votului apoi intregistreaza votul. Ai voie sa votezi o singura data pe zi. Vor intra in concurs toate voturile care vor avea formularul cu datele personale inregistrate corect si complet.

 

Se considera un VOT COMPLET votul exprimat la o singura accesare pentru cel putin o categorie de Superlative si care are inregistrate datele personale ale concurentului.

 

Te poti inscrie in concurs doar pe www.gsp.ro. Modulul de concurs de pe www.gsp.ro este disponibil in perioada 2 decembrie - 13 decembrie 2019.

 

 

IV. Cum se acorda premiile

 

Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, folosind functia random din excel. La tragerea la sorti intra toti participantii care s-au inregistrat in concurs pe www.gsp.ro in perioada 2 decembrie - 13 decembrie 2019 si care si-au exprimat cel putin un VOT COMPLET pe parcursul concursului.

 

Daca un concurent inregistreaza in fiecare zi un VOT COMPLET pe parcursul celor 12 zile de concurs, el va intra la tragerea la sorti din data de 15 decembrie 2019 cu 12 sanse de cistig.

 

Lista cistigatorilor va fi publicata pe data de 18 decembrie 2019 pe www.gsp.ro.

Câștigătorii invitațiilor la Evenimentul „Gala GSP 2019” din 17 decembrie 2019 vor fi contactați în cursul zilei de 15 decembrie pentru a li se comunica modul de intrare în posesia premiului.

 

 

V. Intrarea in posesia premiului

 

Pentru a intra in posesia premiului, cistigatorul trebuie sa prezinte buletinul sau cartea de identitate in original si sa semneze un proces-verbal de validare a premiului cu organizatorul concursului.

In situatii speciale premiile pot fi ridicate printr-o procura primita de la cistigator, legalizata la notariat.

Ridicarea premiilor se va face la adresa de corespondenta a  Organizatorului Ringier Sportal, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București sau vor fi expediate prin posta (pentru cistigatorii din provincie).

Intrarea in posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida premiul.

Premiile expediate (fara a percepe taxe), pe adresele completate de castigatori in formularul de concurs si care se intorc pe adresa organizatorului fara a fi ridicate vor fi reexpediate o singura data, pe cheltuiala castigatorului. Daca premiile reexpediate se intorc si a doua oara, castigatorul va putea sa-si ridice premiul doar daca vine personal la sediul  Organizatorului Ringier Sportal, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București  in maximum 30 de zile de la ultima expeditie.

 

 

VI. Premii

 

1 Televizor OLED Smart Philips cu diagonală de 139 cm. - Model 55OLED754/12 - în valoare de 9.999 lei

20 pachete Herbalife „Kit-ul Campionilor” - 1059 lei / kit

2 Pachete Medicale Fizioterapie SANADOR

2 Pachete Medicale Stomatologie SANADOR

- valoare totală premii SANADOR 5700 lei

20 Abonamente 6 luni la revista bilunară Autobild - în valoare de 62 lei / abonament

5 Invitații la Evenimentul „Gala GSP 2019” din 17 decembrie 2019 - Hotel Radisson, București

 

 

 

VII. Impozitul pe venitul obtinut

 

Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. In cazul cistigurilor in bunuri, valorile sint nete (adica din valoarea bruta a cistigului, organizatorul retine cistigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind cistigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societate si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Cistigatorii premiilor in bunuri sint beneficiarii cistigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Premiile vor fi ridicate de la adresa de corespondenta a organizatorului sau, dupa caz, vor fi trimise pe adresa de domiciliu din actul de identitate. Nu se acorda contravaloarea in bani in cazul premiilor in bunuri.

 

 

VIII. TEMEIUL LEGAL

 

Campania „Superlativele GSP 2019” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

 

 

IX DREPTUL DE PARTICIPARE  

 

Campania „Superlativele GSP 2019”  este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împliniți pană la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională “Concurs Pachetul tău de energie”angajații și/sau colaboratorii RINGIER SPORTAL, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER SPORTAL, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale RINGIER SPORTAL și rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

 

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei RINGIER SPORTAL și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

 

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.gsp.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER SPORTAL S.R.L., Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2, București.

 

 

 

X PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU  

 

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

 

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

 

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

 

 

XI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

RINGIER SPORTAL SRL prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională „Superlativele GSP 2019”  când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER SPORTAL SRL, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții

Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER SPORTAL SRL.De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER SPORTAL SRL are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământart. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de RINGIER SPORTAL SRL

RINGIER SPORTAL SRL poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbiriisi  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

RINGIER SPORTAL SRL dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER SPORTAL SRL, cum ar fi:

·       plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·       arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·       publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

 

 

A.      ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

RINGIER SPORTAL SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de RINGIER SPORTAL SRL (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca RINGIER SPORTAL SRL are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B.      DURATA DE PASTRARE A DATELOR

RINGIER SPORTAL SRL păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de RINGIER SPORTAL SRL, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C.      DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a)       Dreptul de acces

Participanții pot obtine de la RINGIER SPORTAL SRL confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii

b)      Dreptul de a corecta datele

Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c)       Dreptul la stergere

Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către RINGIER SPORTAL SRL; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER SPORTAL SRL nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d)      Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie

Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e)      Restrictionare

in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale

f)        Dreptul la portabilitatea datelor

in masura in care RINGIER SPORTAL SRL prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, RINGIER SPORTAL SRL poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

g)       Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere

Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania[email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821].

 

XII. ÎNCETAREA CAMPANIEI  

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

XIII. LITIGII  

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: RINGIER SPORTAL SRL, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, Iride Business Center, nr 9-9A, sector 2, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație