GSP SPECIAL  »  SPIDERMAN  »  REGULAMENT

Regulamentul concursului: “Cistiga premii Spiderman cu poza ta de supererou!”

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2011 00:00 / Actualizat marti, 08 februarie 2011 11:01

Organizatorul concursului
Organizatorul este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscală RO 7447520.

Durata concursului
Concursul se desfăşoară exclusiv pe teritoriul Romaniei în perioada 8 februarie – 29 martie  2011.

Concurs cu poze
Trimite o fotografie a copilului tău echipat in costumul lui Spiderman sa un instantaneu care sa aminteasca de figurile supereroului sau preferat, pe adresa [email protected], sau încarcă poza pe site-ul gsp.ro in zona speciala Spectacular Spiderman. Cele mai amuzante poze vor fi premiate şi vor fi publicate în Gazeta Sporturilor în fiecare zi de marţi, în perioada 8 februarie - 29 martie  2011.

Mecanism de joc
1. Concursul cu poze. Fă-i copilului tău o poză echipat in costumul lui Spiderman sa un instantaneu care sa aminteasca de figurile supereroului sau preferat. Trimite-ne poza prin e-mail la adresa [email protected], sau încarca pozele pe site-ul www.gsp.ro in sectiunea speciala Spectacular Spiderman, pana pe data de 28 martie. Nu uita să completezi datele tale personale şi de contact (nume, prenume, adresă, adresa e-mail si telefon, plus numele şi vîrsta copilului). În fiecare zi de marţi (în perioada 8 februarie - 29 martie  2011, respectiv 8 saptamini), în Gazeta Sporturilor vor fi publicate cele mai amuzante poze si vor fi premiate. Se va acorda 10 premii in fiecare saptamana pentru copiii ale caror poze vor fi publicate in ziar.


Cum se acordă premiile
1. Concursul cu poze. În fiecare zi de marţi, în perioada 8 februarie - 29 martie  2011, în Gazeta Sporturilor vor fi publicate cele mai amuzante 10 poze trimise pe adresa [email protected] sau încarcate de concurenti pe site-ul www.gsp.ro in sectiunea Spectacular Spiderman. Toate cele 10 poze publicate în ziar vor fi cîştigătoare. Pozele cistigatoare vor fi alese de redactia Gazetei.

Premii
10 x Penar Spiderman/saptamina
Concursul dureaza 8 saptamini si vor fi oferite ca premii 80 de penare Spiderman
(Penarul contine 11 piese Spiderman: creioane, rigla, guma, ascutitoare, carnetel)
Valoarea totală a premiilor pentru jocul cu poze este de aproximativ 2.200 lei

Intrarea în posesia premiului
Concursul cu poze. Cîştigătorii concursului cu poze vor primi premiile prin posta, pe adresele trecute in e-mail-ul trimis pentru inscrierea in concurs sau postate in sectiunea concurs Oraselul Lenes de pe site-ul www.gsp.ro Dupa caz, in situatiile in care cistigatorii sint din Bucuresti, acestia vor ridica premiile de la sediul Organizatorului. Ridicarea premiului se va face de catre parintele care a inscris poza copilului in concurs, numai cu actul de identitate.

Intrarea în posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, în caz contrar organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida premiul.


Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine
Organizatorul garanteaza drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin inregistrarea notificarii avind ca scop reclama, marketing si publicitate in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator  in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-cistigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul cistigatorilor de a furniza datele personale pentru validarea si acordarea cistigurilor determina neacordarea cistigurilor.

Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia societatilor implicate in derularea loteriei publicitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date  - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv, cel putin o data pe an, de a obtine de la organizator confirmarea Daca datele sint prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.

Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.

Dreptul de opozitie - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,  credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justitiei - Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Impozitul pe venitul obtinut
Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din cistig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul cistigurilor in bunuri, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a cistigului, organizatorul retine cistigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind cistigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Cistigatorii premiilor in bunuri sint beneficiarii cistigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Nu se va plati echivalentul in bani pentru cistigurile in bunuri sau excursii si nici nu se vor achizitiona alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.

Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania. Prin participarea la concurs participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Angajatii S.C. Convergent Media SRL, precum si rudele de gradul I ale acestora implicate in derularea concursului nu au dreptul sa participe la acest concurs.

In cazul in care cistigatorul nu detine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a implinit virsta de 14 ani), acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului, dar numai cu acordul scris si pe baza datelor de identitate ale parintilor sau ale tutorelui legal.

Forta majora
Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

Alte prevederi
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.gsp.ro .

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pina la sfirsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Organizatorul concursului
Organizatorul este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscală RO 7447520.

Durata concursului
Concursul se desfăşoară exclusiv pe teritoriul Romaniei în perioada 8 februarie – 29 martie  2011.

Concurs cu poze
Trimite o fotografie a copilului tău echipat in costumul lui Spiderman sa un instantaneu care sa aminteasca de figurile supereroului sau preferat, pe adresa [email protected], sau încarcă poza pe site-ul gsp.ro in zona speciala Spectacular Spiderman. Cele mai amuzante poze vor fi premiate şi vor fi publicate în Gazeta Sporturilor în fiecare zi de marţi, în perioada 8 februarie - 29 martie  2011.

Mecanism de joc
1. Concursul cu poze. Fă-i copilului tău o poză echipat in costumul lui Spiderman sa un instantaneu care sa aminteasca de figurile supereroului sau preferat. Trimite-ne poza prin e-mail la adresa [email protected], sau încarca pozele pe site-ul www.gsp.ro in sectiunea speciala Spectacular Spiderman, pana pe data de 28 martie. Nu uita să completezi datele tale personale şi de contact (nume, prenume, adresă, adresa e-mail si telefon, plus numele şi vîrsta copilului). În fiecare zi de marţi (în perioada 8 februarie - 29 martie  2011, respectiv 8 saptamini), în Gazeta Sporturilor vor fi publicate cele mai amuzante poze si vor fi premiate. Se va acorda 10 premii in fiecare saptamana pentru copiii ale caror poze vor fi publicate in ziar.

Cum se acordă premiile
1. Concursul cu poze. În fiecare zi de marţi, în perioada 8 februarie - 29 martie  2011, în Gazeta Sporturilor vor fi publicate cele mai amuzante 10 poze trimise pe adresa [email protected] sau încarcate de concurenti pe site-ul www.gsp.ro in sectiunea Spectacular Spiderman. Toate cele 10 poze publicate în ziar vor fi cîştigătoare. Pozele cistigatoare vor fi alese de redactia Gazetei.

Premii
10 x Penar Spiderman/saptamina
Concursul dureaza 8 saptamini si vor fi oferite ca premii 80 de penare Spiderman
(Penarul contine 11 piese Spiderman: creioane, rigla, guma, ascutitoare, carnetel)
Valoarea totală a premiilor pentru jocul cu poze este de aproximativ 2.200 lei

Intrarea în posesia premiului
Concursul cu poze. Cîştigătorii concursului cu poze vor primi premiile prin posta, pe adresele trecute in e-mail-ul trimis pentru inscrierea in concurs sau postate in sectiunea concurs Oraselul Lenes de pe site-ul www.gsp.ro Dupa caz, in situatiile in care cistigatorii sint din Bucuresti, acestia vor ridica premiile de la sediul Organizatorului. Ridicarea premiului se va face de catre parintele care a inscris poza copilului in concurs, numai cu actul de identitate.

Intrarea în posesia premiilor revendicate se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, în caz contrar organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida premiul.

Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine
Organizatorul garanteaza drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin inregistrarea notificarii avind ca scop reclama, marketing si publicitate in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator  in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-cistigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul cistigatorilor de a furniza datele personale pentru validarea si acordarea cistigurilor determina neacordarea cistigurilor.

Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia societatilor implicate in derularea loteriei publicitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date  - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv, cel putin o data pe an, de a obtine de la organizator confirmarea Daca datele sint prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.

Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.

Dreptul de opozitie - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,  credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justitiei - Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Impozitul pe venitul obtinut
Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din cistig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul cistigurilor in bunuri, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a cistigului, organizatorul retine cistigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind cistigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Cistigatorii premiilor in bunuri sint beneficiarii cistigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Nu se va plati echivalentul in bani pentru cistigurile in bunuri sau excursii si nici nu se vor achizitiona alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.

Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania. Prin participarea la concurs participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Angajatii S.C. Convergent Media SRL, precum si rudele de gradul I ale acestora implicate in derularea concursului nu au dreptul sa participe la acest concurs.

In cazul in care cistigatorul nu detine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a implinit virsta de 14 ani), acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului, dar numai cu acordul scris si pe baza datelor de identitate ale parintilor sau ale tutorelui legal.

Forta majora
Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

Alte prevederi
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.gsp.ro .

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pina la sfirsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Playtech: Numele REAL al lui Toni Iuruc s-a aflat după cununia civilă cu Simona Halep. Ce scrie în buletinul lui, de fapt


Comentarii (4)
laurycy_r
laurycy_r  •  30 Martie 2011, 20:53

nu raspunde nimeni aici?? Mai asteptam si noi penarul sau ne luam gandul???

 •  30 Martie 2011, 20:40

a primit cineva penarul ca eu nu

 •  23 Martie 2011, 15:23

nu avem costumul ?cum facem?????

Vezi toate comentariile (4)
Comentează