DIVERSE  ·  CORONAVIRUS

CORONAVIRUS. MAI, ordonanță militară: deplasările în afara locuințelor, restricționate. Mall-urile, închise. Textul integral

Articol de GSP - Publicat sambata, 21 martie 2020 20:36

Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat o nouă serie de măsuri drastice în România, în lupta pentru combaterea coroanvirusului, unele incluse într-o ordonanță militară.

Iată, pe scurt, cele mai importante măsuri din ordonanța militară:

 • Ministrul Vela a anunțat închiderea magazinelor din centrele comerciale, excepție făcând cele alimentare, farmaciile, magazinele veterinare și de curățenie.
 • Circulația oamenilor va fi limitată: ziua ca recomandare, noaptea, între orele 22:00 și 06:00, ca interdicție, cu excepțiile prezentate în ordonanța de mai jos.
 • Cetățenii vor putea circula în grupuri de maximum 3 persoane, dacă au același domiciliu.
 • Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția celor aflați în tranzit.
 • Bisericile pot efectua doar slujbe online, fără enoriași. La nunți, botezuri, înmormântări pot fi prezente maximum 8 persoane.
 • Se închid și clinicile stomatologice. Acestea vor mai avea voie să asigure doar intervenții de urgență.
 • Persoanele care nu respectă carantina vor primi 14 zile în plus de carantină.
 • Măsurile intră în vigoare de duminică seară (22 martie), ora 22:00.

Textul integral al Ordonanței militare cititite la sediul MAI:  

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României. 

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. 
- (2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României. 

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. (2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. 

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: 

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; 
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; 
 • c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 
 • e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. 

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4. 
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. 
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 (5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României. 

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine. 
(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

 •  a) sunt membri de familie ai cetățenilor români; 
 • b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România; 
 • c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene; 
 • d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent; 
 • e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; 
 • f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; 
 • g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale); 
 • h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare

 (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României. 

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază. 
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. 
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală. 
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. 
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. 
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1). 
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins: „(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online. 
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”. 2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”. 3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.” 
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare: 

 •  a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2; 
 • b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7; 
 • c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare. 
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

VIDEO / #vafibine Campanie GSP: „Lăsați coronavirusul în ofsaid!”

Citește și alte știri despre coronavirus:Cine este cel mai de temut interlop din România. Poreclit “Ștefan cel Mare” a pus Moldova sub asediu
Libertatea
Comentarii (70)
catalynn  •  22 Martie 2020, 10:35
Postat de Andrei Piatra pe 22 Martie 2020, 03:16

Este posibil ca blocarea economica si sociala a Romaniei sa fi fost dorita. Granitele trebuiau imediat inchise din momentul in care s-au inregistrat primele cazuri in Italia, dar nu s-a facut nimic, s-a asteptat inregistrarea virusului si in Romania. Sunt 1,5 milioane de romani in Italia care circula non-stop intre Romania si Italia, se stia ca virusul este deosebit de contagios, dar nu s-a facut nimic timp de 6 saptamani, zero. Concluzia logica e ca guvernul, parlamentul si presedintele Romaniei NU apara interesele, siguranta si bunastarea poporului roman. Nu se pune problema de incompetenta, se pune problema de inalta tradare si chiar genocid. Rog toti cititorii sa reflecteze.

Acum așa intre noi, și cu toată dragostea, chiar crezi ca interesează pe cineva de România!? Noi suntem o țara bananiera gen, chiar n-are rost sa ne amăgim cu ideea ca am conta la nivel european măcar iar pandemia vieții e o chestie globală, noi doar niște victime colaterale nimic mai mult. Economic și social ne-am distrus singuri, atunci când am băgat toate capacitățile de producție la fier vechi, șmecherii au furat și vândut pe nimic tot ce s-a putut reducând astfel România la o simpla piața de desfacere, o colonie de mâna a doua, umplând intre timp conturile trusturilor care din sculare in culcare îți oferă Vulpite, Crudute, Talente si alte Minuni, plus omniprezentul ne-a jijji.

Rahat Cu Perja  •  22 Martie 2020, 10:22
Postat de antonino1976 pe 22 Martie 2020, 10:16

deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; care sunt activitatile profesionale esentiale ?

Acelea care inca functioneaza si mai sustin o parte din economie.

antonino1976  •  22 Martie 2020, 10:16

deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; care sunt activitatile profesionale esentiale ?

Vezi toate comentariile (70 )
Comentează
Agenda
Oră Competiție / Post TV
11:00 Tenis, WTA
Turneul din Strasbourg
Digi 2
21:00 Fotbal, Liga 1
Gaz Metan - Dinamo
Digi 1, Telekom 1, Look Plus
21:45 Fotbal, Serie A
Milan - Bologna
Digi 2, Telekom 2
22:00 Fotbal, La Liga
Betis - Valladolid
Digi 4, Telekom 4
Program TV complet

Liga 1